7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

0

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α΄, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του φορέα.

Share.

Comments are closed.