7 θέσεις γυμναστών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλοτς» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση από την ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (https://www.hersonisos.gr/) και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως με όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου(Κ.Ε.Δ.Χ.) στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 09:00-13:00 καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kedh-sports@hersonisos.gr.Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Share.

Comments are closed.