7 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Κατερίνης

0

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και 120 εργασίμων ημερών ετησίως, συνολικά επτά (7) ατόμων, που θα απασχοληθούν στο εκτελούμενο με αυτεπιστασία έργο του Δήμου Κατερίνης «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κατερίνης (αριθ. μελέτης 90/2021)».

Share.

Comments are closed.