77 προσλήψεις για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ

0

Την πρόσληψη 77 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της και για διάρκεια απασχόλησης 5μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ημερ. Λήξης:11/12/20
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)52

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)10

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας15

Share.

Comments are closed.