77 θέσεις εργασίας στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας

0

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 77 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εποχιακού προσωπικού που θα προσληφθεί είναι:
 5 ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (μέχρι 4 μήνες)
 1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
 3 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
 2 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΔΕ Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής (μέχρι 8 μήνες)
 2 ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (μέχρι 8 μήνες)
 47 ΔΕ & ΥΕ Χειριστές Αντλιοστασίων (μέχρι 6 μήνες)
 1 ΥΕ Πρακτικών Μηχανικών (μέχρι 8 μήνες)
 2 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Συνεργείου (μέχρι 8 μήνες)
 5 ΥΕ Εργατοτεχνίτες Διώρυγας (μέχρι 8 μήνες)
 1 ΥΕ Εργατών Λειτουργίας αρδευτικών δικτύων – Υδρονομείς (μέχρι 6 μήνες)

Share.

Comments are closed.