8 προσλήψεις ατόμων στο Δήμο Γλυφάδας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας» («Κ.Α.Π.Π.Α.»), που εδρεύει στοΔήμο Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Share.

Comments are closed.