8 θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

0

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου) ανακοινώνεται η πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1993, όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Share.

Comments are closed.