8 θέσεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Πετρούπολης

0

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη οχτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020 – 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Share.

Comments are closed.