809 θέσεις σε δήμους, ΔΕΗ, μουσεία, ειδικές δυνάμεις

0

87 προσλήψεις διοικητικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων ανά την Επικράτεια. Θα προσληφθούν 61 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) και 26 ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΣΟΧ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανασχεδιασμού Δικτύου Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα απευθύνοντάς την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης, υπόψιν: κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3673423 – 24 – 25). Υποβολη αιτήσεων αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως και 30/10/2020, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας στην ακόλουθη  διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανασχεδιασμού Δικτύου Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα.

32 χειριστές στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 7 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Β΄ – τάξης Γ΄), 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Ε΄ – τάξης Γ΄), 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων και 18 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@korinthos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ.20131, Κόρινθος, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, (τηλ. επικοινωνίας: 2741361031 και 2741361081).

4 πτυχιούχοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σλυμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 3 ΠΕ Κοινωνικολόγοι και 1 ΠΕ Ψυχολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 231331766, 2313317137).

30 τεχνίτες και βρεφοκόμοι στο Δημοτικο Βρεφοκομειο Αθηνων

Το Δημοτικο Βρεφοκομειο Αθηνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής:10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, 1 ΔΕ Υδραυλικών, 1 ΔΕ Ξυλουργών, 2 ΔΕ Σοβατζήδων, 1 ΔΕ Αλουμινάδων, 1 ΔΕ Σιδεράς, 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 ΔΕ Στεγάς, 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων και 1 ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dba.appl.2020@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470).

65 συμβασιούχοι στο Κεντρο Υποδοχης & Αλληλεγγυης του Δήμου Αθηναίων

To ΝΠΔΔ « Κεντρο Υποδοχης & Αλληλεγγυης Δημου Αθηναιων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 2 ΠΕ Ιατρων (Γενικης Ιατρικης ή Παθολογιας), 2 ΠΕ Ιατρών Ψυχίατρων, 1 ΠΕ Οδοντίατρος, 1 ΠΕ Φαρμακοποιών, 4 ΠΕ Ψυχολόγων, 2 ΠΕ Κοινωνιολογων, 3 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 12 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 5 ΤΕ Νοσηλευτών, 1 ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού, 3 ΔΕ Οδηγών, 6 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, 3 ΔΕ Αποθηκάριων, 6 ΥΕ Τραπεζοκόμων, 5 ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριων, 7 ΥΕ Καθαριστών/στριων, 2 ΥΕ Πλυντών/ Πλυντριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (smekyada@athens.gr).

8 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, 1 ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ptapatt@patt.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κου Αντώνη Κωνσταντινόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132063628).

5 μηχανικοί στο Δήμο Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 2 ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: d.karakotsios@komotini.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Δημητρίου Καρακώτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 25313 52443,470).

15 καθαριστές στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης και να µην έχουν χρόνια ή υποκείµενα νοσήµατα, να µην ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας (www.palaiofaliro.gr).

2 στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Καθαριστές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( athlspa1@yahoo.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου ΣπάτωνΣελίδα 4 από 7 Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ.:19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν κας Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. επικοινωνίας: 2106633290).

6 καθαριστές στο Δήμο Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Σχολικών Καθαριστών με σ΄υμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Αιτήσεις υποβάλλονται από 23-10-2020 έως και τις 27-10-2020, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων.

Βοηθητικό Προσωπικό στο Δήμο Αποκορωνου

Η Κοινωφελης Επιχειρηση Δημου Αποκορωνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμονιση Οικογενειακης και Επαγγελματικης Ζωης» Περιόδου 2020-2021, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου που εδρεύει στις Καλύβες του Δήμου Αποκορώνου του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( kedapokoronou@apokoronas.gov.gr ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου, Βρύσσες Αποκορώνου, Τ.Κ. 73007, υπόψη κου Μπραουδάκη Ευάγγελου, (τηλ. επικοινωνίας: 28253-40314).

13 εργάτες στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1 Χειριστής Μηχ/των (Σάρωθρο) και 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, τηλ: 213-20.14.722,737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.

4 καθαριστές στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020. Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@1406.svzefxis.gov.gr. είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Κορισσίων (Αργυράδες), εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας «southcorfu.gov.gr». δηλαδή έως και την Τρίτη 27-10-2020. Καλούνται, όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@1406.svzefxis.gov.gr. είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Κορισσίων (Αργυράδες), εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών έως και την Τρίτη 27-10-2020.

2 πτυχιούχοι στο Δήμο Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και 1 ΠΕ Ψυχολόγος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gr.prosopikou@n-skiathos.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ. 37002, Σκιάθος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. 2427350137)

2 στο Δήμο Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός και 1 ΠΕ Φιλόλογος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σαμοθράκης  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαμοθράκης, Τ.Κ. 68002, Χώρα Σαμοθράκης, υπόψη κ. Αποστολούδια Πέτρου  (τηλ. επικοινωνίας: 2551350820).

6 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Διοικητικων Γραμματέων, 2 ΔΕ Χειριστων Μηχανήματων Έργων και 2 ΥΕ Εργατών/τριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε [16] ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: petala@serres.pkm.gov.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Οικονομικού – Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών – Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, Τ.Κ.62100 – Σέρρες, (τηλ. επικοινωνίας: 2321350341).

30 γυμναστές στο Δήμο Πυλαιάς Χορτιάτη

Η κοινωφελείς επιχείρηση πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος ∆ημου Πυλαίας –Χορτιατη ανακοινώνει την πρόσληψη, 30 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης στην γραµµατεία του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος (∆/νση : Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, τηλ 2313.301013) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, ταχυδροµικά (συστηµένη επιστολή προς Κ.Ε.Π.Α.Π. ∆ήµου ΠυλαίαςΧορτιάτη, Απ. Σαµανίδη 21, Πανόραµα Τ.Κ. 55236, Υπ’ όψην Επιτροπής Αξιολόγησης τηλ: 2313301099-13) και ηλεκτρονικά στο kepap@pilea-hortiatis.gr, από την Τετάρτη 21/10/2020 έως και 05/11.

26 στελέχη στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικο Ιδρυμα Πολιτισμου» ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης και 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις είναι: 4 Υποστηρικτής Οργάνωσης Studio/ Θεσσαλονίκη, 4 Υποστηρικτής Οργάνωσης Studio/Αθήνα, 6 Υποστηρικτής Διαχείρισης Social Media/ Θεσσαλονίκη, 6 Υποστηρικτής Διαχείρισης Social Media/ Αθήνα, 1 Σύμβουλος Διοίκησης Επικοινωνίας, 1 Σύμβουλος Τεχνολογίας & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 1 Σύμβουλος Έρευνας, Παρουσίασης και Συντονισμού δράσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την επανάσταση του 1821, 1 Στέλεχος Διοργάνωσης Φεστιβάλ, Λογοτεχνικής Performance και άλλων θεματικών κύκλων, 1 Στέλεχος προβολής έκθεσης/ Συντονισμός Ομάδας Υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη και 1 Στέλεχος προβολής έκθεσης/Συντονισμός ομάδας Υποστηρικτών στην Αθήνα.  Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει την 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00.

29 προσλήψεις στο Δήμο Χίου

Ο Δημος Χιου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χίου που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων και 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (σαρωτές). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@chios.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κυρίας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350817) ή κυρίας Γεωργιλή Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350815).

Εργάτης στο Δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(δίμηνα) , συνολικού αριθμού ενός (1) εργατών υδρυσης, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του τομέα της ύδρευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους , με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική δ/νση dimos.notiou.piliou@gmail.com και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας,ΤΚ 37006 υπόψιν κας Σγαρδώνη ή κας Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659, 2423054525 &2423055655 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

23 αρχαιολόγοι και εργάτες σε εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 23 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (εως 27/10)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1 2710 225243
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (εως 29/10)
ΠΕ Αρχαιολόγος 3 22510 22087
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων 2
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (εως 30/10)
ΠΕ Αρχαιολόγος 1 2331029737
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας (εως 30/10)
ΠΕ Αρχαιολόγος 2 2610 276143
ΔΕ Εξειδικευμένους Εργατοτεχνίτες 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (εως 30/10)
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1 28310 23653
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (εως 2/11)
ΠΕ Αρχαιολόγων 3 23850 28206
ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών 3

Αιτήσεις εως 13/11 για 418 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων

Παράλληλα ενισχύεται ο στρατός ξηράς σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας με την οποία προκηρύσσονται συνολικά 418 θέσεις οπλιτών και συγκεκριμένα 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών και 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.  Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 13 Νοεμβρίου.  Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ.γεννηµένοι από 1-1-1996 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

Share.

Comments are closed.