8μηνες συμβάσεις στον δήμο Ήλιδας

0

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) «Ο ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Θέσεις ανά ειδικότητα:

1 - ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης

1 - ΔΕ Επόπτης Ασφαλείας/Ναυαγοσώστης

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και λήγει την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

Η κατανομή των θέσεων:

ΔΕ Επόπτης Ασφαλείας – Ναυαγοσώστης 1

ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1

Share.

Comments are closed.