9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πεντέλης

0

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Καλαμβόκη 2α – Μελίσσια) ήτοι από την Πέμπτη 18.02.2021 έως και την Τρίτη 23.02.2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά ως ακολούθως:
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:mainprotocol@penteli.gov.gr
- Ή στο πρωτόκολλο του κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2132050032-33)

Share.

Comments are closed.