9 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Θεσσαλίας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ).

Share.

Comments are closed.