91 θέσεις εποχικών στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 91 ατομων για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ ΑΓ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ ΑΓ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας και ΑΣΠ Θήρας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό, Διοικητικοί Γραμματείς, Λογιστικό Προσωπικό, Χημικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ και Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών. Για τους μηχανοτεχνικούς θα ζητηθούν: άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012,όπως ισχύει* ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ’ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου και Ομώνυμο ή αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83) ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 05/07/21 έως και Τετάρτη 14/07/21

Share.

Comments are closed.