920 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας

0

Προκήρυξη 920 θέσεων ειδικευμένων γιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων οι 132 αφορούν τις υγειονομικές δομές της Κρήτης, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

1. Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών
του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων
Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:

1η Υ.Πε.
ΦΟΡΕΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΒΑΘΜΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (για τη
Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Οργανική Μονάδα
έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη ΜΕΝΝ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
4
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5 Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 5
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Ψυχιατρικό Τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
6 Γ.Ν.Α «ΕΛΠΙΣ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 Γ.Ν. Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
8
Γ.Ν.Α «ΚΑΤ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση
στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9
Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην επεμβατική
νευροακτινολογία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα διάσωση
προνοσοκομειακή περίθαλψη διαχείρισηδιοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας
(για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10 Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με
εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία (με εμπειρία
στους Ογκολογικούς και Αιματολογικούς
ασθενείς)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην
επεμβατική ενδοσκόπηση) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΕΜΛΗΤΗ Β΄ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με εμπειρία στη μεταμόσχευση
νεφρού και παγκρέατος (για τη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Νεφρού)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
11
Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική
Μονάδα έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 7
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
4
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 7
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
12
Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
(Αποκεντρωμένη Οργανική
Μονάδα ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13 Γ.Ν.Α «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση
στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
14 Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
15 Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΕΜΛΗΤΗ Β΄ 1
5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην
Παιδοαναισθησιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (για τη
Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στη
μεταμόσχευση Μυελού των Οστών παιδιών (για
τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των
Οστών)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εμπειρία
στην Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Ν.Ν.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
18 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση -συντονισμό
του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
19
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
20 Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
21 Κ.Υ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 198
2
η Υ.Πε.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
2 ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην επεμβατική
νευροακτινολογία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΊΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
(για τη ΜΑΦ ΠΑΙΔΩΝ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
3 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εξειδίκευση στην
Λοιμωξιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»-ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
(οργανική μονάδα της έδρας
«Νίκαια Αγ.Παντελεήμων»
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη Μονάδα Νοσηλείας
Μεσογειακής Αναιμίας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για το Αιματολογικό
τμήμα)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5
ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6
Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
7
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
7 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
8
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9 Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝAΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
11 Γ.Ν.-Κ.Θ-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
12 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
13 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
14 Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
15 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
16 Γ.Ν.-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
17 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
18 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
19 Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
20
Κ.Υ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στους υπερήχους) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8
21 Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
22 Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
23 Κ.Υ. ΣΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
24 Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
25 Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
26 Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
27 Π.Π.Ι. ΠΟΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
28 Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
29 Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 103
3
η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
ΓΝΘ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ τη ΜΕΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην κυτταρική
θεραπεία και στην αλλογενή μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων για τη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στη
Λοιμωξιολογία ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2
ΓΝΘ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας) για ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
9
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3
ΓΝΘ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4
ΓΝΘ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
5
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ :
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το τμήμα της Αιμοδοσίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΔΕΣΣΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για Μ.Ε.Θ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για Μ.Ε.Θ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
10
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για Μ.Ε.Θ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Αιματολογικό) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
12
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. ή Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, Προνοσοκομειακή περίθαλψη
και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
14
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ
Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
15 Κ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16 Κ.Υ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17 Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
18 Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
19 Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
20 Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
21 Κ.Υ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 75
11
4η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ
1 Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
5
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
6
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν-Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
7 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
8
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
9 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
10 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για το Αιματολογικό Τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
11
ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΓΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(για το Τμήμα Αιμοδοσίας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
12 ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 4
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
13 Π.Γ.Ν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
14 ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 4
15 Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
16 Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
17 Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
13
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
18 Κ.Υ. ΜΑΔΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
19 Κ.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
20 Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
21 Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
22 Π.Π.Ι ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
23 Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
24 Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 99
5
η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
2 ΓΝ ΒΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ
ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
3 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
14
ΘΗΒΩΝ
(Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα
ΘΗΒΑ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (για
το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
4 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ
ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
5
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
15
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
6
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
(Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα
ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Τ.Ν.) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
7
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
(Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα
ΚΥΜΗ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
8 ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
16
9
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Με εμπειρία στον
σακχαρώδη διαβήτη) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην ΠΑΙΔΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
10
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.
ΘΗΒΩΝ (Οργανική
Μονάδα της Έδρας
ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
11 ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
12 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
17
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
(Οργανική Μονάδα
της Έδρας ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ (για το ΤΕΠ) .
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
13 ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
14 Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 113
6
η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΠΑΤΡΑ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για ΜΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
18
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
2
ΓΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
3
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ της έδρας
ΑΙΓΙΟ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
4
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
5
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΑΡΓΟΥΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
6 ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για την ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
19
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
7 ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
8
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
9
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας
ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.)για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
10 ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
20
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
11 ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
12 ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
13
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
14
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
15 ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
16 ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
17
ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
18
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΛΑΟΙ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
19
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
20 ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
21 ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
21
( ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΠΥΡΓΟΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
22
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΣΠΑΡΤΗ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
23 Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΓΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
24 ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην επεμβατική
ακτινολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3
22
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
25 ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην
καρδιοαναισθησιολογία και στην μετεγχειριτική
παρακολούθηση ασθενών για την ΜΕΘ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κλινικής)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 5
26
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
27 ΚΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
28 ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
29 ΠΠΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
30 ΠΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
31 ΠΠΙ ΟΘΩΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 200
7
η Υ.Πε.
23
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α'
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
2
Γ.Ν. –Κ.Υ.
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
3
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κ.Ψ.Υ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΣΗΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
5
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κ.Ψ.Υ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ (για το Κ.Ψ.Υ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
24
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το
Τ.Ε.Π)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για το Κοι.
Κε.ΨΥ. ΠΕ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.ΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη ΜΕΝΝ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Επεμβατική
Ακτινολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
25
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ (για τη ΜΕΘ Παίδων)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9 Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
10 Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11 Π.Π.Ι ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
12 Κ.Υ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13 Κ.Υ. ΜΟΙΡΩΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
14 Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
15 Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16 Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17 Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
18 Κ.Υ.ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
19 Π.Π.Ι. ΠΛΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
20 Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
21 Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
22 Κ.Υ.ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
23 Κ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
24 Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
25 Π.Π.Ι. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
26 Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
27 Κ.Υ.ΒΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
26
28 Π.Π.Ι. ΧΩΡΑΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
29 Κ.Υ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
30 Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
31 2
ο Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 132
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 920
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει
στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00
Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις
πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων
είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.
Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό,
όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

Share.

Comments are closed.