957 προσλήψεις στη Δακοκτονία

0

Ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας με την πρόσληψη 957 ατόμων προγραμματίζεται για μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με αίτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προσληφθούν: Για 6,5 μήνες 209 γεωπόνοι, ή ελλείψει αυτών, κατά σειρά, τεχνολόγων φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Για 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών 334 εργατοτεχνίτες. Για 60 ημερομίσθια ανά άτομο, για διάστημα 6,5 μηνών, 414 εργατοτεχνίτες.

Share.

Comments are closed.