Άδεια Ειδικού Σκοπού: Διευκρινίσεις για τα Χριστούγεννα

0

Διευκρινίσεις για την Άδεια Ειδικού Σκοπού γονέων τα Χριστούγεννα, δίνει το υπουργείο Εργασίας.

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, κατά την επερχόμενη περίοδο των Χριστουγέννων 2020 οπότε και οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, διευκρινίζεται από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι η χορήγησή της θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή εφόσον ο  εργαζόμενος αποδείξει ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο πρόσωπο και εφόσον δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους.

Η ως άνω κατ’ εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 24/12/2020 έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021. Σημειώνεται τέλος προκειμένου για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ότι η κανονική λειτουργία τους είχε προγραμματισθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση.

Άδεια Ειδικού Σκοπού για το Δημόσιο: Διευκρινίσεις για τα Χριστούγεννα – Ποιοι γονείς εξαιρούνται

Υπενθυμίζεται ότι σχετικές διευκρινίσεις για το Δημόσιο είχε δώσει πριν μερικές ημέρες με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εσωτερικών.  Συγκεκριμένα, διευκρίνιζε ότι, Θα δοθεί κατ’ εξαίρεση άδεια ειδικούς σκοπού σε γονείς κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, εφόσον

-Δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο) και σε

-Σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται (ιδίως αιμοδοτική ή υπηρεσιακή), η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους.

«Η ως άνω κατ’ εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Share.

Comments are closed.