Ακίνητα-Μειώσεις Ενοικίων: Παράταση για τις δηλώσεις Covid Οκτωβρίου

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την οποία επέρχονται οι εξής αλλαγές για τις δηλώσεις Covid:

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση».

Share.

Comments are closed.