Αποσπάσεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών άμεσης στελέχωσης του Οργανισμού μέσω αποσπάσεων, τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θέμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ένδειξη «Για τη στελέχωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής». Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου που αποστέλλεται στον αιτούντα αμελλητί με τον ίδιο τρόπο.

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 8089271.

Share.

Comments are closed.