Απόσπαση 38 υπαλλήλων στον ΟΦΥΠΕΚΑ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί για
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών άμεσης στελέχωσης του Οργανισμού μέσω αποσπάσεων, τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους.

Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ໄ και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να µην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Οι αποσπώμενοι στον ΟΦΥΠΕΚΑ εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικήໄ αίτηση απόσπασης μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.30

Share.

Comments are closed.