ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 15 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (∆.Ε.Υ.Α.Η.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/07/2021 ηµέρα Πέµπτη έως και 31/07/2021 ηµέρα Σάββατο.

Περισσότερε πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyah.gr.

Share.

Comments are closed.