Αυτό είναι το νέο έντυπο Ε-1 με τις 9 αλλαγές - Αρχίζει η υποβολή των δηλώσεων

0

Σημαντικές αλλαγές περιέχει το έντυπο Ε1 για το 2021, η έκδοση του οποίου από την ΑΑΔΕ σηματοδοτεί την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, για πρώτη φορά τόσο αργά.

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως την 27η Αυγούστου 2021, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν και χειρόγραφα, έως την ίδια ημερομηνία. Ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με αρχή την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Όσοι πληρώσουν εφάπαξ των φόρο μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του φόρου.

Επίσης, όσοι υποβάλλουν τη δήλωση τον Αύγουστο θα πληρώσουν μαζί τις δύο δόσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου και τις υπόλοιπες ανά μήνα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Σημειώνεται ότι όσοι υποβάλλουν τη δήλωση τον Αύγουστο, χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης 3% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.

Αν ασθενήσει ο λογιστής από Covid-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα taxisnet κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19, οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Μια σημαντική αλλαγή, φέτος, είναι η οδηγία της ΑΑΔΕ για την αναγραφή στους κωδικούς 781-782 του εντύπου, το άθροισμα των ποσών που έλαβε ο πληττόμενος φορολογούμενος από τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (534 ή 800 ευρώ), από το πρόγραμμα Συν-Εργασία ή το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν αποτελούν εισόδημα, δεν φορολογούνται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Επίσης, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δύνανται ωστόσο να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 εφόσον αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Ακόμη εισάγονται οι εξής νέοι κωδικοί:

- 023 τον οποίο θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

- 041, που αφορά την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

- 359-397, για αθλητές τους οποίους προβλέπεται ότι αν το ετήσιο εισόδημά τους είναι μέχρι 40.000 ευρώ και φορολογείται με βάση την κλίμακα που ισχύει για όλους, ενώ αν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με 22%.

- 437-439, με τους οποίους ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.

- 423, που αφορά τα stock options.

- 625, στον οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους»

- 627, στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων Σύμφωνα με το νόμο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

- 629, ο οποίος αφορά στις δωρεές που έγιναν το 2020 προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, οι οποίες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

- 631, όπου δηλώνονται  οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την «Επιτροπή "Ελλάδα 2021», οι οποίες εκπίπτουν.

Share.

Comments are closed.