B. Κορκίδης: Τι φέρνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας

0

"Φρένο" στη λογιστική αύξηση του ιδιωτικού χρέους θέτει ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος πρέπει να είναι δινει πραγματικά τη δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις για να σταθούν όρθιες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βασίλη Κορκίδη με τον νέο κώδικα αναμένεται να μπει "φρένο" στις σημερινές οφειλές ύψους €234 δισ. προς τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, θα πρέπει στην πράξη, να αποτελέσει πραγματική δεύτερη ευκαιρία για εκείνους τους επιχειρηματίες, αλλά και τα νοικοκυριά που επλήγησαν από την παρατεταμένη οικονομική και υγειονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι συσσωρευμένες οφειλές, αποτελούν θηλιά για εκατοντάδες επιχειρήσεις και έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Για αυτόν τον λόγο η δεύτερη ευκαιρία θα πρέπει να συνοδεύεται και από νέα μέτρα στήριξης, που μπορούν να προέλθουν από Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα. Η ανάγκη ενός μόνιμου μηχανισμού διευθέτησης οφειλών, είναι πιο επιτακτική από ποτέ, σε μια περίοδο όπου η πανδημία δοκιμάζει εκ νέου τις αντοχές 600.000 ΑΦΜ, επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών. Σημειώνεται ότι, με βάση το νέο νόμο, ο οφειλέτης αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τουλάχιστον έξι μήνες και εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των €30.000.

Οι 7 προτάσεις που κατέθεσε το ΕΒΕΠ στο πλαίσιο της διαβούλευσης, συμπεριλήφθηκαν στο νόμο, ώστε να εξασφαλιστεί η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, να μην υπάρξουν ασάφειες, να γίνονται άμεσες διαδικασίες από τα δικαστήρια, να υπάρχουν δικλίδες διαφάνειας και ασφαλείας για στρατηγικούς κακοπληρωτές, να επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις που πτώχευσαν, να διασφαλίζονται δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων και τέλος να

λαμβάνονται υπόψη, στις εξωδικαστικές διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Ο νέος πτωχευτικός νόμος, αποτελεί ένα συμβατό θεσμικά πλαίσιο που δίνει διπλή επιλογή στους οφειλέτες για οριστική λύση στο πρόβλημά τους.

Ουσιαστικά ο “Κώδικας”, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών, διαγραφής των χρεών σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για όλους. Πλέον, οι υπερχρεωμένοι πολίτες, φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, εφόσον αυτές κρίνονται βιώσιμες, διασώζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιουσία τους. Σε περίπτωση που επιλέξουν την πτώχευση, θα ρευστοποιείται η περιουσία τους και θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους.

Ο κ. Κορκίδης, επισημαίνει ότι κατόπιν πιέσεων της Κυβέρνησης στο τραπεζικό σύστημα, η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον νέο Πτωχευτικό Νόμο που προβλέπει απαλλαγή από τα χρέη, ακόμη και μετά από ένα έτος από την κήρυξη πτώχευσης, για όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απωλέσουν την περιουσία τους και μετά από 3 χρόνια από την υποβολή της αίτησης, εάν δεν έχουν περιουσία.

 

Λουκάς Γεωργιάδης

Share.

Comments are closed.