ΔΕΠΑ Εμπορίας: "Πράσινο φως" από την Επιτροπή Ανταγωνισμό για το deal με τη North Solar, μπαίνει στις ΑΠΕ

0

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του 49% του SPV North Solar από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία αποκτά έτσι πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών, ισχύος 500 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρονται τα εξής: «Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σήμερα, 16 Απριλίου 2021, ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3959/11, όπως ισχύει, σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ» του κοινού ελέγχου, μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους/πωλητές, δια της εξαγοράς 49% της εταιρείας με την επωνυμία «NORTH SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προς της συναλλαγής τελούσε υπό τον έλεγχο των υφιστάμενων μετόχων/πωλητών της. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, ότι από την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά».

Share.

Comments are closed.