Δήλωση Covid - Μισθωτήρια: Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου οι διορθώσεις

0

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 1243/2020 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ( Πολυγραφημένη Διαταγή) 1162/2018 και ορίζεται ότι «οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020 προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020».

Oι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια λαμβάνουν το «μήνυμα» από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν λάθη που έγιναν στις δηλώσεις Covid, προκειμένου να καταβληθεί η επιστροφή φόρου που δικαιούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Share.

Comments are closed.