Δημόσιο: Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για Υπηρεσιακά, Πειθαρχικά Συμβούλια

0

Εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», έστειλε το υπουργείο Εσωτερικών.

Για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα με την ΚΥΑ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Share.

Comments are closed.