ΕΦΚΑ - Εισφορές για παράλληλη απασχόληση: Λάθη στην εκκαθάριση του 2020 - Πού πρέπει να απευθυνθούν οι ασφαλισμένοι

0

Βρίθουν λαθών τα ειδοποιητήρια που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ  για τους ελεύθερους επαγγελματίεςαυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη μισθωτή εργασία για το 2020, σύμφωνα με τις καταγγελίες των μη μισθωτών αλλά και των λογιστών τους.

Όπως διαπίστωσαν μεγάλα λογιστικά γραφεία η εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έχει σημαντικά λάθη την ώρα που οι ασφαλισμένοι για τους οποίους προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις εισφορές έως το τέλος του μηνός. Θυμίζουμε ότι η καταβολή μπορεί να γίνει σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση εκκαθάρισης να πρέπει να καταβληθεί για να θεωρείται εμπρόθεσμη έως 31/8/2021.

Τα λάθη έχουν ως αποτέλεσμα ασφαλισμένοι που με τις εισφορές τους από την μισθωτή εργασία καλύπτουν κατά πολύ τις εισφορές της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση των μη μισθωτών (262 ευρώ μαζί με την εισφορά υπέρ ανεργίας) καλούνται να καταβάλλουν σημαντικά ποσά, ως υπολειπόμενη οφειλή.

Θυμίζουμε πως ωφελημένοι από την τρέχουσα εκκαθάριση είναι οι παραλλήλως απασχολούμενοι οι οποίοι καλύπτουν το πλαφόν των εισφορών από τη μισθωτή τους απασχόληση ( αντιστοιχεί σε μισθό 930 ευρώ) οπότε και δεν απαιτείται να καταβάλλουν επιπλέον εισφορά. Για την εν λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.

Αν οι εν λόγω ασφαλισμένοι θεωρούν ότι είναι λάθος το ειδοποιητήριο τους να εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στον 4ψήφιο αριθμό 1555 και θα λάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την οριστική απάντηση του Φορέα. Εάν και πάλι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, θα πρέπει να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις εισφορών, προκειμένου να λύσουν οριστικά το πρόβλημά τους.

Η διαδικασία έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στην οποία υποβλήθηκαν δηλώσεις από τους ασφαλισμένους προκειμένου να προσδιοριστούν οι ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καθώς και τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή και έως την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης - δήλωσης περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021.

Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί λάθη τα οποία αναγνώρισε ο ΕΦΚΑ καθώς κατά την εκκαθάριση δεν ελήφθησαν υπόψη εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης εκ παραδρομής εξαιτίας λανθασμένης παραδοχής στο μηχανογραφικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ,σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, δεν υπάρχει ειδοποιητήριο, καθώς καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τη μισθωτή εργασία. Εάν οι εισφορές είναι λιγότερες, τότε μόνο εκδίδεται το ειδοποιητήριο για την πληρωμή. Και σε αυτήν την περίπτωση, πληρώνουν μόνο το ποσό που υπολείπεται της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 252 ευρώ συν 10 ευρώ για ανεργία. Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πληρώνει περισσότερα.

Από την εκκαθάριση έχουν εξαιρεθεί κατηγορίες μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί από τους Φορείς του Δημοσίου η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του 2020. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς, επισημαίνεται από τον e-ΕΦΚΑ, θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Share.

Comments are closed.