Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού

0

Το ΥΠΕΣ απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες εγκύκλιο με θέμα: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Καταχώρηση Χειρόγραφων – Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώρηση στοιχείων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης & Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018″.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών και των Γραμματέων των ΕΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

 Από 15/7/2020 έως 25/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
 Από 28/9/2020 έως 16/10/2020 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
 Από 19/10/2020 έως 31/12/2020 ο Αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
 Από 4/01/2020 έως 28/02/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
 Από 08/03/2021 έως 09/04/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού
 διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης.
 καταχωρεί τις χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019

Share.

Comments are closed.