Ειδική Υπηρεσία για το Ταμείο Ανάκαμψης υπό τον Χρήστο Σταϊκούρα

0

Ειδική αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης.

Με τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη, μια Task Force συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών, που θα υποστηρίζει και θα συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επικεφαλής της νέας Υπηρεσίας θα είναι Διοικητής, πρόσωπο υψηλού κύρους με 3ετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Προβλέπεται να λαμβάνει αποδοχές Γενικού Γραμματέως με bonus απόδοσης έως 29 χιλιάδες ευρώ.

Η Υπηρεσία θα διαρθρώνεται σε 3 Διευθύνσεις με 40 άτομα προσωπικό εκ των οποίων οι μισοί με απόσπαση και οι υπόλοιποι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 3 έτη.

Η Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31/3/2027 και θα έχει ετήσιο προϋπολογισμό 870.000 ευρώ και επιπλέον 1,24 εκατ. ευρώ για συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης της υποβολής του Σχεδίου Ανάκαμψης στις Βρυξέλλες, καθώς και άλλες 110 χιλιάδες ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή.

Share.

Comments are closed.