«Εκπνέει» η προθεσμία για τις 609 μόνιμες θέσεις στα ΜΜΜ

0

Προθεσμία εως σήμερα έχουν υποψήφιοι για τις 609 μόνιμες θέσεις στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Συνολικά θα γίνουν 609 διορισμοί, 186 στην ΣΤΑΣΥ και 423 στην ΟΣΥ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΤΕ ή ΔΕ) , συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, Email: grammateiadks@osy.gr, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) : osy@osy.gr και στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., στη διεύθυνση Αθηνάς 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, τηλ. για πληροφορίες: 2144141255, 2144141076 και 2144141077, φαξ 210 3223935, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) protocol@stasy.gr. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο :  α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

423 θέσεις στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)

 • ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) (201)
 • ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’+Ε΄ ή DΕ κατηγορίας) (166)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων(Μηχανοτεχνιτών) (29)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (3)
 • ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (3)
 • ΔΕ Βαφείς Οχημάτων (1)
 • ΔΕ Ταπητουργοί (1)
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές-Οξυγονοκολλητές (1)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες (8)
 • ΔΕ Τορναδόροι (3)
 • ΔΕ Ψυκτικοί (5)
 • ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων (2)

186 θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

 • ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (17)
 • ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (5)
 • ΔΕ Οδηγοί Συρμών (75)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (39)
 • ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (1)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών (12)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (18)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών (5)
 • ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών (6)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων -Ελαιοχρωματιστών (2)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων –Ξυλουργών (1)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων –Τεχνιτών Τοποθέτησης Πλακιδίων (3)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2)

Share.

Comments are closed.