«Εκπνέει» η προθεσμία συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για 5.000 ανέργους

0

Στις 23.59 το βράδυ, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ 5.000 ανέργων.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους. Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 άτομα, ο αριθμός των ωφελουμένων είναι 2 άτομα, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 4-9 εργαζομένους, ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 3, για επιχειρήσεις με 10-19 εργαζομένους, οι ωφελούμενοι θα είναι μέχρι 4, για επιχειρήσεις που απασχολούν 20-30 εργαζομένους, οι ωφελούμενοι θα είναι έως 6, για επιχειρήσεις με 31-50 απασχολούμενους έως 10 ωφελούμενους και για επιχειρήσεις με πάνω από 50 απασχολούμενους, ο αριθμός των ωφελουμένων θα είναι το 25% του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού.

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Share.

Comments are closed.