Έξι θέσεις εργασίας στο δήμο Βιάννου

0

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Βιάννου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη και 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ημερ. Λήξης:30/12/20

Η κατανομή των θέσεων:
ΠΕ Πληροφορικής 1

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 1

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 3

Share.

Comments are closed.