Εννέα προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

0

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της για διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ημερ. Λήξης:17/12/20

Η κατανομή των θέσεων:

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)5

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)2

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας2

Share.

Comments are closed.