Εννέα θέσεις εργασίας στο δήμο Λεβαδέων

0

Με εννέα υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λεβαδέων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών

Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων.

Share.

Comments are closed.