Εννέα θέσεις εργασίας στο δήμο Σαρωνικού

0

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Σαρωνικού.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την 01 Δεκεμβρίου του 2020

Η κατανομή των θέσεων

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) 3

ΔΕ Οδηγών Γ+Ε΄ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 1

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 3

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων 2

Share.

Comments are closed.