Ενοίκια Covid: Πώς θα πληρωθούν από το κράτος οι κληρονόμοι θανόντος ιδιοκτήτη  

0

Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή, η "Δήλωση Covid" που έχει υποβληθεί από τον αποβιώσαντα θα λαμβάνεται υπόψη για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

Όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής απεβίωσε πριν από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης, αυτή υποβάλλεται από τους κληρονόμους του στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς και θα λαμβάνεται υπόψιν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία που αυτός απεβίωσε. Για τον αποβιώσαντα εκμισθωτή, το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί στο χρονικό διάστημα της μίσθωσης ως και την ημερομηνία θανάτου του, θα εκπίπτει από οφειλές του, όπως αυτές έχουν προκύψει τόσο πριν όσο και μετά την ημερομηνία θανάτου του. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εκμισθωτή υποβάλλουν "Δήλωση Covid".

Για το διάστημα μετά τον θάνατο του εκμισθωτή και εφόσον ο μισθωτής του ακινήτου είναι πληττόμενος, τότε δικαιούχος της έκπτωσης που προβλέπεται από το νόμο 4690/2020, καθίσταται το πρόσωπο που αποτελεί πλέον τον νέο εκμισθωτή, με βάση το εμπράγματο δικαίωμα που έχει επί του ακινήτου. Δηλαδή, δικαιούχος της έκπτωσης είναι αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία στο ακίνητο, είτε εξ΄ αδιαθέτου είτε λόγω κληρονομιάς από διαθήκη ή με βάση συμβόλαιο γονικής παροχής, δωρεάς κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτός θα είναι ο οποίος θα υποβάλει τη νέα "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας" και τη "Δήλωση Covid". Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή πληττόμενου μη επιτηδευματία, η μείωση του μισθώματος θα περιορίζεται μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του και αντίστοιχα θα περιορίζεται και η έκπτωση για τον εκμισθωτή για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Share.

Comments are closed.