Ένταξη επιχειρήσεων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής

0

Την παρέμβαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ζήτησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Πειραιά προκειμένου να ενταχθούν οι επιχειρήσεις της Κεντρικής

Αγοράς Αθηνών με ΚΑΔ 46311111 (χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

προϊόντων) στους δικαιούχους χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας

προκαταβολής που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης

του covid-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, σύμφωνα με τις

διαδικασίες και προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 233/10-10-2020

ΚΥΑ, εντάσσοντας τον ανωτέρω αναφερόμενο ΚΑΔ στο Παράρτημα ΙΙΙ της

ανωτέρω απόφασης. Το Επιμελητήριο , ύστερα από επιστολή του Συνδέσμου

Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών μέλη του οποίου είναι εγγεγραμμένα

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αιτήθηκε την ένταξη των

επιχειρήσεων σημειώνοντας πως, οι επιχειρήσεις της ΚΑΑ, αν και παρέμειναν σε

λειτουργία, προκειμένου να τροφοδοτούν την αγορά με είδη πρώτης ανάγκης,

επλήγησαν και αυτές από την απορρέουσα οικονομική κρίση

Share.

Comments are closed.