Εως τις 5/10 οι αιτήσεις για 37 προσλήψεις στην ΤτΕ

0

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων, Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων, Διαχείριση υπολογιστικού νέφους, Διαχείριση δικτύων, Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, Διαχείριση προμηθειών, Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων, Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, υγείας, Μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα, Διαχείριση οικονομικού ιστορικού αρχειακού υλικού, Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης, Διαχείριση συλλογών και εκθέσεων τέχνης.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr

Share.

Comments are closed.