Επίδομα παιδιού: Έρχονται πληρωμές για τους δικαιούχους

0

Ήδη, από τις 25 Φεβρουαρίου 2021 έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού, ενώ η πρώτη δόση του 2021 πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος μήνα, δηλαδή την 31η Μαρτίου. Σημειώνεται ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς και να έχει εγκριθεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους δικαιούχους, καθώς αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2019. Ειδικότερα, οι αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού 2021 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2022 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Share.

Comments are closed.