Έρευνα των ΣΕΒ και Alba Graduate για τις τεχνικές της άριστης ηγεσίας

0

Η καταγραφή και η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών δημιουργικής ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν τον σκοπό ερευνητικής μελέτης που θα παρουσιαστεί διαδικτυακά από τον ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, αύριο στις 15:00, στο πλαίσιο του τρίτου έτους λειτουργίας του «ΣΕΒ – Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership)».

Η παρουσίαση της ερευνητικής μελέτης, που έχει τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές Δημιουργικής Ηγεσίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», θα πραγματοποιηθεί από τον Χαράλαμπο Μαινεμελή, Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Η δημιουργική ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την εξέλιξη των προσαρμοστικών οργανισμών, για αυτό και σκοπός του κύκλου εφαρμοσμένης έρευνας 2019-2020 του Κέντρου ήταν να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές δημιουργικής ηγεσίας σε ελληνικούς οργανισμούς.

Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένο δείγμα 20 επιχειρήσεων και 47 συνεντευξιαζόμενων την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαρτίου 2020. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις συνθήκες που ενισχύουν την εμφάνιση δημιουργικής ηγεσίας σε ελληνικές εταιρείες, και στις συγκεκριμένες δεξιότητες, ικανότητες και διαδικασίες που σχετίζονται με τρεις διακριτές εκφάνσεις δημιουργικής ηγεσίας: διευκολυντική (facilitative), καθοδηγητική (directive) και συνεκτική (integrative). Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ στην οποία θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Πρύτανης & Καθηγητής του Alba Graduate Business School, ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ και ο Χαράλαμπος Μαινεμελής, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία.

Ο Χαράλαμπος Μαινεμελής, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και Καθηγητής στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, δήλωσε σχετικά: "Η έρευνα μας έχει εντοπίσει τέσσερα εναλλακτικά μοτίβα συνθηκών που προάγουν την εμφάνιση της δημιουργικής ηγεσίας, καθώς επίσης και τρεις εναλλακτικές εκφάνσεις της δημιουργικής ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν ποιο μοτίβο συνθηκών και ποια έκφανση δημιουργικής ηγεσίας αρμόζει στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της δικής τους επιχείρησης".

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη, ενώ η παρακολούθηση της είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν διαδικτυακά τις ερωτήσεις τους και να λάβουν απαντήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πάνελ.

Share.

Comments are closed.