Έρχονται 2.000 θέσεις εργασίας σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

0

Στην έγκριση σύναψης 1.227 προσλήψεων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με πέντε αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αφορούν 159, 207, 53, 487 και 321 προσλήψεις αντιστοίχως. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η αυλαία των εποχικών προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ της θερινής περιόδου. Οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν προσωπικό που προσλαμβάνεται με οκτάμηνες συμβάσεις. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: γυμναστές, καθαριστές, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικό προσωπικό, οδηγοί κ.α. Ωστόσο αναμένεται να γίνουν και άλλες 773 προσλήψεις για διαστημα 2 μηνών σε ειδικότητες όπως ναυαγοσώστες, υπάλληλοι παραλίας, υδρονομείς. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Share.

Comments are closed.