Φόρος κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής: Πότε λήγει η παράταση για δηλώσεις

0

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία για υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, η οποία έληγε ή λήγει εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε ή λήγει εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, καθώς και των δηλώσεων, των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς, έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας, κατά περίπτωση.

Share.

Comments are closed.