Η νέα ηγεσία του ΣΕΒΤ

0

Μετά από πολυετή σημαντική προσφορά στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και τον κλάδο των τροφίμων που εκπροσωπεί, οι κ.κ. Ευάγγελος Καλούσης, Λουκάς Κόμης, Γεώργιος Πίττας και Μηνάς Τάνες, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Γράφει ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος

Έτσι, στην τελευταία ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Β.Τ., εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, που θα τελεί υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Γιώτη, γνωστού επιχειρηματία του κλάδου ειδών διατροφής.

Ένας κλάδος εξάλλου, τώρα που πολύς λόγος γίνεται για καινοτομίες, είναι πραγματική ατμομηχανή για την ελληνική μεταποίηση και οικονομία και αποτελεί ελπίδα για το παραγωγικό και τεχνολογικό μέλλον της χώρας.

Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, επενδύοντας συνεχώς σε καινοτομικά προϊόντα. Είναι χαρακτηριστική έτσι η συμμετοχή της στην τεχνολογική πλατφόρμα «Food for Life», που στόχο έχει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ειδών διατροφής στην προώθηση της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας, έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχα και Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες σε 36 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι Εθνικές Πλατφόρμες:

 • Είναι έτσι, η «Φωνή» του Κλάδου των Τροφίμων της κάθε χώρας,
 • αποτελούν εργαλεία για τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Βιομηχανίας,
 • είναι κανάλι επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
 • έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και για την προώθηση των θέσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα, συγκροτήθηκε το Μάιο 2009 με πρωτοβουλία του Σ.Ε.Β.Τ. στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής και συγκεντρώνει τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των τροφίμων, όπως μεγάλες και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του χώρου, επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, ελεγκτικούς φορείς, παράγοντες πολιτικού σχεδιασμού, ενώσεις καταναλωτών κλπ.
 • Είναι σημαντικό να τονιστεί επίσης ότι ο Σ.Ε.Β.Τ. έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων. Από το 2004 και μετά, έχει υλοποιήσει 32 χρηματοδοτούμενα έργα από 11 Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων είναι:
 • Η δημιουργία υποδομών πληροφόρησης, ενημέρωσης, δικτύωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.
 • Η εκπόνηση μελετών - ερευνών σε εξειδικευμένα κλαδικά θέματα (ασφάλεια τροφίμων, υγιεινή διατροφή, βιώσιμη παραγωγή, καινοτομία, εκπαίδευση, κλπ).
 • Η ενεργός συμμετοχή στο εθνικό και ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι.
 • Η εξοικείωση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
 • Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διεθνούς δικτύωσης.

Είναι σαφές έτσι, ότι το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει σημαντικό έργο μπροστά του στο οποίο λόγω πανδημίας ήλθαν σήμερα να προστεθούν και νέες παράμετροι, ιδιαίτερα σημαντικές για τη δημόσια υγεία.

Share.

Comments are closed.