Κομισιόν: Πού θα διοχετευθούν τα 32 δισ. ευρώ του σχεδίου ανάκαμψης για την Ελλάδα

0

Τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα γίνει η διανομή των κονδυλίων των έως 32 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα κείμενα που αναμένονταν από την Αθήνα για να οριστικοποιηθεί το εθνικό σχέδιο, καταγράφονται αναλυτικά 7 άξονες επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στους οποίους συστήνεται να δοθεί προτεραιότητα από τα κράτη μέλη.

Μία σημαντική αλλαγή η οποία επηρεάζει την κατανομή των έργων και στην Ελλάδα είναι αυτή του κανόνα που είχε προταθεί για διοχέτευση του 30% των κονδυλίων σε πράσινες επενδύσεις. Το ποσοστό ενισχύεται σε 37%, αναφέρει το capital.gr.

Επιπλέον ορίζεται ότι τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων θα πρέπει να δοθεί σε ψηφιακές επενδύσεις, ανεβάζοντας συνολικά στο 57% (δηλαδή σε πάνω από 18 δισ. ευρώ) τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στο πεδίο των νέων τεχνολογιών.

Πάνω από 19 δισ. ευρώ

Η κατανομή των κονδυλίων είναι αυτή που ανέμενε η Αθήνα. Στο σκέλος των επιδοτήσεων αναλογούν 19,168 δισ. ευρώ από τις δύο "δεξαμενές" του Recovery and Resilience Facility και του Just Transition Fund. Το επιπλέον ποσό έως τα 32 δισ. ευρώ θα έρθει με τη μορφή δανείου.

Οι 7 άξονες

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Κομισιόν "με βάση τη συνάφειά τους σε όλα τα κράτη μέλη, τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται και τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να αξιοποιήσουν τα οφέλη από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, η Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους εμβληματικούς τομείς:

1. Ενεργοποίηση — Προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Share.

Comments are closed.