Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό – Tα αποτελέσματα

0

Αναρτηθηκαν τα αποτελέσματα για το λοιπό επικουρικό προσωπικό απο τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Δειτε τα στους παρακάτω πίνακες και τις οδηγίες για τις ενστασεις.

1Η ΥΠΕ

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.39470/23-6-2020 (Β΄2596), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020(Β’ 5227)

3ος ΠΙΝΑΚΑΣ (υποβολή αιτήσεων  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)


6Η ΥΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 15-12-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020).

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6ηΥΠΕ_ΥΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020

6ηΥΠΕ_ΔΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020

6ηΥΠΕ_ΤΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020

6ηΥΠΕ_ΠΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα _14-12-2020 


4η ΥΠΕ

Στους παρακάτω συνδέσμους,μπορείτε να δείτε τα Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με ημερομηνία ανάρτησης 5.12.2020

Πίνακες Προσληπτέων – Απορριπτέων Α Φάσης
Κατηγορία ΥΕ
Κατηγορία ΔΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΠΕ
Κατηγορία ΔΜ

 

Πίνακες Προσληπτέων – Απορριπτέων Β Φάσης
Κατηγορία ΥΕ
Κατηγορία ΔΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΠΕ

5η ΥΠΕ

5ηΥΠΕ_ΔΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020Νέο

5ηΥΠΕ_ΠΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020Νέο

5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_ΑποτελέσματαΝέο

5ηΥΠΕ_ΤΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020Νέο

5ηΥΠΕ_ΥΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020Νέο


7η ΥΠΕ

Ανακοινώνονται σήμερα Δευτέρα 14/12/2020 οι πίνακες με την κατάταξη ανά φορέα, κλάδο, σειρά προτίμησης και σύνολο μορίων του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για τις αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020

Προσοχή! Αφορά αποκλειστικά τις αιτήσεις από 01/12 εώς και 08/12/2020   (2020C)

Σημείωση:

Οί πίνακες αναρτώνται χωρίς προσωπικά δεδομένα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου έχει σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης κάθε υποψήφιου/ας στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν είναι δυνατή η είσοδος στην ιστοσελίδα κατάθεσης των αιτήσεων από τους υποψήφιους/ες

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020  

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020

Συγκεντρωτική κατάσταση ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες συνοπτικός 14-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 29/12/2020). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Share.

Comments are closed.