Με κρατικά επιδόματα επιβιώνουν 1.700.000 πολίτες!

0

Μόνο με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ επιβιώνει το 16% των Ελλήνων, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επιδόματα λαμβάνουν 1.700.000 δικαιούχους και το ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε σε 3,2 δισ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών ζει κάτω από όρια της φτώχειας και επιβιώνει χάρη στα ισχνά κοινωνικά επιδόματα. Συνολικά τα καταβαλλόμενα κοινωνικά επιδόματα είναι 8, ενώ από αυτά, πάνω 800.000 άτομα λαμβάνουν τα «οικογενειακά επιδόματα» τα οποία κοστίζουν και περισσότερο, ύψους πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στη διάρκεια του 2020, έχει καταβάλει ποσό ύψους 3,16 δισ. ευρώ, σε 1.744.978 δικαιούχους. Ενδεχομένως ορισμένοι δικαιούχοι να είναι λιγότεροι, καθώς μερικοί εξ αυτών να λαμβάνουν δύο ή τρία επιδόματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός τους είναι εντυπωσιακός και κοινωνικά ανησυχητικός.

Ειδικότερα:

Τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα που καταβλήθηκαν το 2020 ανήλθαν σε 831,7 εκατ. ευρώ, με 169.724 αποδέκτες.

Το κόστος των επιδομάτων στέγασης και στεγαστικής συνδρομής ανήλθε σε 357,5 εκατ. ευρώ με αποδέκτες 247.526 δικαιούχους.

Τα οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα παιδιών που καταβλήθηκαν το 2020 σε 856.729 δικαιούχους ανήλθαν σε πάνω από 1,03 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και 119.000 ευρώ που καταβλήθηκαν σε προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Το επίδομα γέννησης καταβλήθηκε σε 13.245 δικαιούχους και κόστισε στον ΟΠΕΚΑ το ποσό των 109,9 εκατ. ευρώ.

Δαπάνη περίπου 674 εκατ. ευρώ αφορούσε την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σε 43,8 εκατ. ευρώ ανήλθε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων που έλαβαν 14.274 δικαιούχοι.

Σε 95,6 εκατ. ευρώ ανήλθε το επίδομα που καταβλήθηκε σε 20.904 ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας οφειλετών (κόκκινα δάνεια) ανήρθε σε 995.022 ευρώ.

Επίσης υπάρχει και μια κατηγορία «Άλλα επιδόματα» στα οποία περιλαμβάνονται τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής, ομογενών, ορεινών & μειονεκτικών περιοχών, τα έξοδα κηδείας, η συνεισφορά του Δημοσίου στα κόκκινα δάνεια, το επίδομα στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές και το πρόγραμμα επιδότησης α΄ κατοικίας λόγω COVID-19, τα οποία συνολικά κόστισαν 36,2 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και η δαπάνη περίπου 23,3 εκατ. ευρώ, που καταβλήθηκε στους δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ».

Share.

Comments are closed.