Μείωση του εμπορικού ελλείμματος 19,3% στο δεκάμηνο

0

Σημαντική μείωση κατά 19,3% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, καθώς ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας λόγω κορωνοϊού, επέδρασε καταλυτικά τόσο στην αξία των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών.

Ωστόσο, από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφεται μια σημαντική αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων τον Οκτώβριο, καθώς η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς μερίδια αγορών, τόσο γιατί οι παραγωγικές μονάδες παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, όσο και γιατί πολλές στο εξωτερικό υπολειτουργούν και έτσι τίθεται θέμα αξιοπιστίας της παραγωγής και παράδοσης καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.083,8 εκατ. ευρώ (4.794,4 εκατ. δολάρια) έναντι 4.914,5 εκατ. ευρώ (5.415,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,9%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 278,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 282,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.679,5 εκατ. ευρώ (3.164,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.908,0 εκατ. ευρώ (3.223,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 85,9 εκατ. ευρώ δηλαδή 4,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 72,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,4%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 ανήλθε σε 1.404,3 εκατ. ευρώ (1.629,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.006,5 εκατ. ευρώ (2.191,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 30%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 364,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 354,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,4% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020

ανήλθε στο ποσό των 40.093,4 εκατ. ευρώ (45.177,4 εκατ. δολάρια) έναντι 46.889,5 εκατ. ευρώ (52.434,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 14,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.057,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.840,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 25.034,0 εκατ. ευρώ (28.372,1 εκατ. δολάρια) έναντι 28.218,9 εκατ. ευρώ (31.746,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 346,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 332,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ανήλθε σε 15.059,4 εκατ. ευρώ (16.805,3 εκατ. δολάρια) έναντι 18.670,6 εκατ. ευρώ (20.687,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.404,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,7% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.173,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,5%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Share.

Comments are closed.