Μείωση ενοικίων: Πώς θα πάρουν πίσω το 65% της απώλειας οι ιδιοκτήτες ακινήτων

0

Το δικαίωμα να πληρώσουν τα ενοίκια του μηνός Νοεμβρίου μειωμένα κατά 40% έχουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες και μισθωτοί εργαζόμενοι. Οι ιδιοκτήτες τους θα αποζημιωθούν άμεσα και έμμεσα με συνολική επιστροφή του 65% των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν.

Το 50% θα είναι άμεση αποζημίωση που θα λάβουν τον Δεκέμβριο και το υπόλοιπο 15% θα προκύψει εξαιτίας της φορολογική απαλλαγής των μη εισπραττόμενων ποσών μισθωμάτων την ερχόμενη άνοιξη, όταν θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2020.

Οι μειώσεις ενοικίων κατά 40% αφορούν, ειδικότερα, επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντολή μέσα στο Νοέμβριο ή θα υποστούν νέα σημαντική μείωση τζίρου λόγω της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών από σήμερα.

Συνολικά, δικαιούχοι των μειώσεων είναι επιχειρηματίες που ασκούν 552 επαγγελματικές δραστηριότητες και πλήττονται οικονομικά (βλ. παρακάτω την αναλυτική λίστα), λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι μειώσεις αφορούν και σε μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστές είναι μισθωτοί εργαζόμενοι στους πληττόμενους αυτούς επιχειρηματίες.

Η υποχρεωτική μείωση των ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου 2020 κατά 40% ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών, στις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεούνται να αποδεχθούν τη μείωση των ενοικίων κατά 40% για τον τρέχοντα μήνα θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν εντός του Δεκεμβρίου αποζημιώσεις από το κράτος.

Τα ποσά των αποζημιώσεων θα αντιστοιχούν στο 50% των απωλειών τους από τη μείωση των ενοικίων κατά 40%, δηλαδή ουσιαστικά στο 20% των ποσών των κανονικών ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου. Επιπλέον, για το 40% του ενοικίου του μηνός Νοεμβρίου που δεν θα εισπράξουν, οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος.

Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αποζημίωσηςη ίσης με το 50% της εισοδηματικής του απώλειας ο ιδιοκτήτης που υποχρεώνεται να εισπράξει μειωμένο κατά 40% το ενοίκιο Νοεμβρίου θα πρέπει να κάνει δύο απλά βήματα:

Πρώτον, να υποβάλει στο σύστημα TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid), στην οποία θα πρέπει να αναγράψει το ποσό απώλειας του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Δεύτερον, να δηλώσει (αν δε το χει κάνει ήδη) στο σύστημα ΤΑΧΙSnet τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της αποζημίωσης που θα κερδίσει. Ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού αυτού πρέπει να είναι δηλωμένος στο σύστημα TAXISnet και συγκεκριμένα στην εφαρμογή "Δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ", η οποία βρίσκεται στο μενού το οποίο εμφανίζεται μετά την είσοδο στο ΤΑΧΙSnet και μετά την επιλογή "Ο λογαριασμός μου".

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσό της αποζημίωσης των ιδιοκτητών και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος παραθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1) Σε μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ για το οποίο ισχύει μείωση κατά 40% δηλαδή κατά 240 ευρώ, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη, η οποία ισοδυναμεί με το 50% του ποσού της εισοδηματικής απώλειας των 240 ευρώ ή με το 20% ολόκληρου του ενοικίου των 600 ευρώ, ανέρχεται σε 120 ευρώ (240 Χ 50% ή 600 Χ 20%).

Επιπλέον, για το ποσό της εισοδηματικής απώλειας των 240 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος την άνοιξη του 2021 όταν θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%, που ισχύει στην κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων, το ελάχιστο φορολογικό όφελος το οποίο θα προκύψει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη από την φοροαπαλλαγή του 40% του ενοικίου του, θα ανέλθει στα 36 ευρώ (240 ευρώ Χ 15%). Εν τέλει ο εν λόγω ιδιοκτήτης που θα αναγκαστεί να εισπράξει το ενοίκιο του Νοεμβρίου μειωμένο κατά 40%, δηλαδή κατά 240 ευρώ, θα πάρει πίσω από το κράτος - με άμεση αποζημίωση και με φορολογική απαλλαγή - τουλάχιστον τα 156 ευρώ ή το 65% της εισοδηματικής του απώλειας.

2) Σε μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ για το οποίο ισχύει μείωση κατά 40% δηλαδή κατά 400 ευρώ, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη, η οποία ισοδυναμεί με το 50% του ποσού της εισοδηματικής απώλειας των 400 ευρώ ή με το 20% ολόκληρου του ενοικίου των 1.000 ευρώ, ανέρχεται σε 200 ευρώ (400 ευρώ Χ 50% ή 1.000 ευρώ Χ 20%). Επιπλέον, για το ποσό της εισοδηματικής απώλειας των 400 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος την άνοιξη του 2021 όταν θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020. Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%, που ισχύει στην κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων, το ελάχιστο φορολογικό όφελος το οποίο θα προκύψει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη από την φοροαπαλλαγή του 40% του ενοικίου του, θα ανέλθει στα 60 ευρώ (400 ευρώ Χ 15%). Εν τέλει ο εν λόγω ιδιοκτήτης που θα αναγκαστεί να εισπράξει το ενοίκιο του Νοεμβρίου μειωμένο κατά 40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, θα πάρει πίσω από το κράτος - με άμεση αποζημίωση και με φορολογική απαλλαγή - τουλάχιστον τα 260 ευρώ ή το 65% της εισοδηματικής του απώλειας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες θα είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτούς λόγω των αποζημιώσεων και των απαλλαγών από φόρους εισοδήματος που θα τους παρασχεθούν.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ KAI TA ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 40% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
200 80 40 12 52
250 100 50 15 65
300 120 60 18 78
350 140 70 21 91
400 160 80 24 104
450 180 90 27 117
500 200 100 30 130
550 220 110 33 143
600 240 120 36 156
650 260 130 39 169
700 280 140 42 182
750 300 150 45 195
800 320 160 48 208
850 340 170 51 221
900 360 180 54 234
950 380 190 57 247
1000 400 200 60 260
1050 420 210 63 273
1100 440 220 66 286
1150 460 230 69 299
1200 480 240 72 312
1500 600 300 90 390
2000 800 400 120 520
3000 1200 600 180 780
4000 1600 800 240 1040
5000 2000 1000 300 1300

Share.

Comments are closed.