Μόνο μέσω τραπέζης θα αναγνωρίζεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές

0

Αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή των πράξεων μεταβίβασης ακινήτων από την Εφορία, θα αναγνωρίζεται από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές μετρητών, μεταξύ συγγενών α΄ βαθμού.

Αυτό ορίζεται στη σχετική τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών και ισχύει από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, ενώ τα ποσά και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που δωρίζονται δεν θα συνυπολογίζονται στην κληρονομιαία περιουσία. Όπως διευκρινίζεται, το νέο αυξημένο αφορολόγητο όριο αφορά ακίνητα, χρηματικά ποσά, μεταφορές από τραπεζικούς λογαριασμούς και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Το αφορολόγητο των γονικών παροχών αφορά φυσικά ένα πολύ μικρό τμήμα των φορολογούμενων με μεγάλες περιουσίες, αλλά οι χρηματικές δωρεές, αφορούν τους πάντες. Ιδιαιτέρως ευνοημένοι θα είναι όσοι δεν μπορούσαν να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης, οι οποίοι τώρα θα μπορούν να κάνουν χρήση της δωρεάς χρηματικού ποσού, αν έχουν εξαντλήσει την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο της τροπολογίας, η αύξηση του αφορολογήτου ορίου έως τις 800.000 ευρώ, ως προς τον βαθμό συγγένειας, καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: τον σύζυγο του κληρονομούμενου, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών, κατιόντες συγγενείς α΄ βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), κατιόντες συγγενείς εξ΄ αίματος β΄ βαθμού (παππούδες, εγγόνια) και ανιόντες εξ΄ αίματος α΄ βαθμού (σύζυγος, πεθερός, πεθερά).

Share.

Comments are closed.