Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο «Ηγεσία – Διοίκηση στην Εκπαίδευση»

0
Διαβάστε αναλυτικά για το 9μηνο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο από το Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο σεμινάριο πάνω στην «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» . Αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης, όπως σημειώνεται στο golearn.gr, απ’ όπου προκύπτουν και τα αναλυτικά στοιχεία παρακάτω.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, με quiz αξιολόγησης, χωρίς καθόλου γραπτές εργασίες και δεν έχει υποχρεωτικές ζωντανές παρακολουθήσεις.

Το εν λόγω σεμινάριο έχει δημιουργηθεί για να μοριοδοτεί έξτρα για τις ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ και για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έφερε ο νόμος. Οι ρυθμοί σπουδών είναι ανθρώπινοι (ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ) και σέβονται το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών και τις πολλές υποχρεώσεις που έχουν εντός και εκτος εργασίας και ιδιαίτερα όσους θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση στελέχους

Το σεμινάριο πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ GoLearn. Ο επιμορφούμενος μπορεί να διαβάζει αυτός όποτε θέλει καθώς η πλατφόρμα είναι συνέχεια ανοικτή. Το σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξειδικεύεται στα στελέχη εκπαίδευσης καθώ και στα ζητήματα τις κρίσης – επιλογής στελεχών

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο ηγεσίας και διοίκησης στην Εκπαίδευση όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η παρακολούθηση διαδικασιών, η στρατηγική επικοινωνία και η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, η αξιολόγηση, η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, η προώθηση καινοτομιών και η διασύνδεση με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και την τοπική κοινωνία.

Οι θεματικές ενότητες:

1. Διοίκηση στην εκπαίδευση
2. Από την εκπαιδευτική διοίκηση στην εκπαιδευτική ηγεσία
3. Ηγεσία στην πράξη
4. Λειτουργίες της διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας
5. Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής I
6. Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής II
7. Ψηφιακές δεξιότητες στην Εκπαίδευση
8. Εκπαιδευτικός και εκπαιδευτική μονάδα
9. Εκπαιδευτική έρευνα
10. Διεθνής εμπειρία στην ανάπτυξη σχολικής ηγεσίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε  αυτές τις θέσεις.

Β) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις προκλήσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης.

Γ) Σε όσους αναπληρωτές και αδιόριστους θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών και προσλήψεων αλλά και για τους πίνακες

Δ) Σε παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους και γενικότερα σε όλους τους απόφοιτου παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων

Με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λαμβάνουν:

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
– 1 μόριο για τα όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (νέα κριτήρια για τις κρίσεις στελέχων) σύμφωνα με το νέο νόμο Κεραμέως του 2021 για την επιλογή στελεχών
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά το κόστος υπάρχουν κι εκπτώσεις (225 ευρώαπό 450).

Share.

Comments are closed.