Νέα εγκύκλιος για self test, τηλεργασία, άδειες ειδικού σκοπού

0

Νέα εγκύκλιο για τη λειτουργία του Δημοσίου έως τις 24 Μαϊου εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτή:

  1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος,
  2. Μειώνεται περαιτέρω η τηλεργασία κατά 10%. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μείωση κατά 10%, επίσης, είχε προσδιοριστεί στην 43η εγκύκλιου της 10η Μαΐου

Άδειες ειδικού σκοπού

Αναφορικά με τις ειδικές άδειες ειδικού σκοπού, εξακολουθούν να χορηγούνται πλέον ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

-Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας ή βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού ή δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

-Σε περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

-Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των τέκνων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό δεν προσέρχονται σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στην 10η εγκύκλιο (Κεφ. A, παρ. 2) της Υπηρεσίας μας.

-Σε περίπτωση που το τέκνο συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση γιατί συνοικεί με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 14109/ΓΔ4/5-2-2021 (Β’ 455) απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Βεβαιώσεις κίνησης

Αναφορικά με τις βεβαιώσεις κίνησης

Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται τα εξής: Για την μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή… Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού…».

Ως εκ τούτου, κατόπιν των ανωτέρω, βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ.

Share.

Comments are closed.